Rhapsody z The Heart Love Songs, které slaví manželství

Rhapsody z The Heart Love Songs, které slaví manželství

Dort je připraven, šaty jsou perfektní, rodina se shromažďuje v krásně jmenovaném bohoslužbě. Když hudebníci začínají první poznámky svého repertoáru, kostel je uklidněn melodiemi pospolitosti. Milované písně pro manželství a milostné písně pro svatbu nejen přinášejí světlo a život na svátek, ale ve skutečnosti mohou začít vyjádřit šíři a hloubku lásky páru k sobě navzájem. Přečtěte si dále a objevte seznam populárních milostných písní, které nadále plní svatyně, altány a další svatební místa s nadějí a krásou pouto, které nelze zlomit. Zatímco většina z těchto nabídek má pocit skály, jsou ve skutečnosti docela vhodné pro různé nastavení. Vždy se poraďte se svým ministrem svatby a zjistěte, co bude „přijatelnou“ hudbou pro sdílení svateb v jeho konkrétním kontextu.

V tomto článku

  • Pole zlata - policie
  • Tam, kam patříme -Joe Cocker a Jennifer Warnes
  • V mém životě - Beatles
  • Právě jsme začali - tesaři

Pole zlata - policie

Pamatuješ si mě, když se západní vítr pohybuje na polích ječmene

Zapomenete na slunce na jeho žárlivé obloze, když chodíme v polích zlata

Takže vzala svou lásku, aby se chvíli pohlédla na pole ječmene

V jeho pažích padla, když její vlasy sestoupily mezi pole zlata

Zůstanete se mnou, budeš mít má láska mezi polími ječmene?

Zapomeneme na slunce na jeho žárlivé obloze, když ležíme v polích zlata

Podívejte se na západní vítr jako milenec tak na polích ječmene.

Cítit, jak její tělo stoupá, když jí políbíte ústa mezi pole zlata

Nikdy jsem nedal sliby lehce a tam byly nějaké, které jsem zlomil

Ale přísahám, že v těch dnech ještě zbývá, budeme chodit po polích zlata

Půjdeme v polích zlata

Od těch letních dnů uběhlo mnoho let mezi polími ječmene

Vidět děti běží, když slunce klesá mezi polí zlata

Pamatuješ si mě, když se západní vítr pohybuje na polích ječmene

Když jsme šli v polích zlata, můžete říct slunci na jeho žárlivé obloze

Když jsme šli v polích zlata, když jsme šli v polích zlata

Nahoru, kam patříme -Joe Cocker a Jennifer Warnes

Kdo ví, co zítra přináší

Ve světě přežije jen málo srdcí

Všechno, co vím, je způsob, jakým se cítím

Když je to skutečné, udržuji to naživu

Cesta je dlouhá

V cestě jsou hory

Ale každý den stoupáme o krok

Láska nás zvedne, kam patříme

Kde Eagles pláčou

Na horské hoře

Láska nás zvedne, kam patříme

Daleko od světa níže

Nahoru tam, kde fouká čisté větry

Někteří se drželi dříve

Žít jejich životy a dívat se

Vše, co máme tady a teď

Všechny naše životy, tam venku

Cesta je dlouhá

V cestě jsou hory

Ale každý den stoupáme o krok

Láska nás zvedne, kam patříme

Kde Eagles pláčou

Na horské hoře

Láska nás zvedne, kam patříme

Daleko od světa, který známe

Kde čirý větry foukají

Čas plyne

Není čas plakat

Život jsi ty a já

Dnes naživu

Láska nás zvedne, kam patříme

Kde Eagles pláčou

Na horské hoře

Láska nás zvedne, kam patříme

Daleko od světa, který známe

Kde čirý větry foukají

Láska nás zvedne, kam patříme

Kde Eagles pláčou

Na horské hoře

V mém životě - Brouci

Pamatuji si místa

Celý můj život, i když se některé změnily

Někteří navždy ne k lepšímu

Někteří odešli a jiné zůstaly

Všechna tato místa mají své okamžiky

S milenci a přáteli si stále pamatuji

Někteří jsou mrtví a jiné žijí

V mém životě jsem je všechny miloval

Ale ze všech těchto přátel a milenců

S vámi není nikdo ve srovnání

A tyto vzpomínky ztratí svůj význam

Když si myslím na lásku jako něco nového

I když vím, že nikdy neztrácím náklonnost

Pro lidi a věci, které šly dříve

Vím, že se často zastavím a přemýšlím o nich

V mém životě tě více miluji

I když vím, že nikdy neztrácím náklonnost

Pro lidi a věci, které šly dříve

Vím, že se často zastavím a přemýšlím o nich

V mém životě

miluji tě víc

V mém životě

miluji tě víc

Teprve jsme začali - Tesaři

Teprve jsme začali žít

Bílá krajka a sliby

Polibek na štěstí a my jsme na cestě

(Jsme jen začali)

Před risin 'sluncem létáme

Tolik silnic k výběru

Začneme chodit a naučíme se běžet

A ano, právě jsme začali

Sdílení horizontů, které jsou pro nás nové

Sledování značek po cestě

Mluvte to, jen my dva

Společně spolupracovat

Spolu

A když přijde večer, usmíváme se

Tolik života dopředu

Najdeme místo, kde je prostor pro růst

A ano, právě jsme začali

Sdílení horizontů, které jsou pro nás nové

Sledování značek po cestě

Mluvte to, jen my dva

Společně spolupracovat

Spolu

Spolu

A když přijde večer, usmíváme se

Tolik života dopředu

Najdeme místo, kde je prostor pro růst

A ano, právě jsme začali

No, máš to, přátelé. Některé z nejlepších možností pro váš požehnaný den. Tyto milostné písně pro svatební a milostné písně pro manželství nejsou v žádném případě vyčerpávající seznam. Jsou to však „vyzkoušené a pravdivé“ shromáždění kusů, které dává svátek posílení melodické krásy a naděje. Pokud hledáte další možnosti, nebojte se požádat o radu od některých vašich přátel a příbuzných, kteří již oslavili svatební den. Možná zjistíte, že některé z nejlepších možností jsou již na seznamu herních her iPod. Gratulujeme.