4 skvělé tipy, jak mít obtížné diskuse, které pomáhají vašemu manželství

4 skvělé tipy, jak mít obtížné diskuse, které pomáhají vašemu manželství

V tomto článku

  • Tip 1
  • Tip 2
  • Tip 3
  • Tip 4
  • Budoucnost
  • Minulost

Obtížné rozhovory s vaším manželem je Achillova pata pro mnoho vztahů. Příčinou tohoto problému je často špatná komunikace s manželem.

Nedostatek komunikace nebo nevědomých Jak komunikovat se svým manželem, Po určitou dobu může způsobit nespokojenost, zklamání a možná lítost a hněv, který by nakonec mohl být pro vaše manželství fatální. Nemluvě o nepokoji, kterým by váš vztah mohl projít, než se věci rozpadnou.

Když bude ztíženo, negativní emoce v manželství mají tendenci se hýřit a nakonec eskalovat, protože jste to nevěděli Jak mít obtížnou konverzaci nebo Jak lépe komunikovat se svým manželem.

Síla založení jakéhokoli manželství se silně spoléhá na schopnost párů vyřešit Problémy s komunikací v manželství. Jakékoli manželství může být zachráněno, pokud je pár ochoten zlepšit to, jak komunikují během těžké časy v manželství.

I když existuje mnoho věcí, o kterých páry jsou opravdu dobré diskutovat, vždy existují věci, které se nebudete cítit pohodlně komunikovat se svým manželem.

Je však naprosto nezbytné, že bez ohledu na to, jak těžké by to mohlo být, měli byste se vědomě pokusit diskutovat o obtížných problémech ve vašem manželství.

Pokud se tedy ocitnete, že se ptáte sami sebe, jak mít Obtížné rozhovory s mou ženou? nebo Jak mluvit s mým manželem bez boje? Pak jsou zde čtyři skvělé tipy, jak vést obtížný rozhovor se svým manželem:

Tip 1

Ochlazení po vyhřívané ochraně nebo argumentu s manželem vám může pomoci najít nové poznatky, ale pokud se pár neustále zapojuje do této praxe jako způsob, jak uvést obtížnou konverzaci, pak existuje obrovské riziko, že se jejich problémy nikdy nevyřeší.

Rozsah, v jakém by konverzace mohla probíhat špatně, je velmi určen vaším přístupem k němu. Takže nemáte předběžnou představu o obtížných rozhovorech se svým manželem.

Vyhýbání se obtížnějším rozhovorům s vaším manželem je problém jen intenzivnější a v budoucnu je ještě těžší vyřešit.

Tip 2

Před obtížnými rozhovory se svým manželem se ujistěte, že víte, o čem je problém, o kterém chcete diskutovat. Mentálně se připravujte na konverzaci a vězte, že občas můžete vy a váš manžel být defenzivní a emotivní.

Řešit problém nefrontačním způsobem a ujistěte se, že vaše prohlášení udržujete jednoduchá a přímá.

Tip 3

Diskutujte o čase a místě pro obtížné rozhovory se svým manželem a dodržujte tuto časovou osu. Nepokoušejte se zaslepit svého manžela, místo toho jim dejte dostatek času na shromáždění svých myšlenek, aby se mohli připravit také na konverzaci.

Tip 4

A co je nejdůležitější, projevte respekt, když máte obtížné rozhovory s vaším manželem. Nepřerušujte je, když mluví a uznávají své vstupy prostřednictvím slovních a neverbálních gest.

Zkusit dosáhnout dohody nebo vytvořit kompromis A pokud nic jiného nefunguje, aby nebylo otevřeno, aby hledalo pomoc od profesionála.

Jakmile pochopíte, jak zahájit a řešit problémy ve vašem manželství. Nyní můžete začít řešit některé základní aspekty svého manželského života mezi sebou.

Nejenže by vám to pomohlo Zlepšení komunikace s manželem ale také pomáhá mít obtížné rozhovory vztahů se svým partnerem. Zde jsou dva velmi klíčové problémy, které je třeba diskutovat o tom, že mnoho párů se nezabývá.

Budoucnost

Když se oženíte nebo když se zavazujete k vztahu, zavázáte se také do budoucnosti, kterou budete oba sdílet. Každý má určité osobní cíle nebo aspirace. To se mohou shodovat s partnerem nebo to mohou být polární protiklady.

Možná jste se zavázali k vztahu s vědomím nebo neznali cíle vašeho partnera. Ale jakmile jste ve vztahu, Diskuse o budoucnosti je velmi důležité.

Může to být složité, protože zájmy nebo cíle mohou být v rozporu s druhým a je docela možné, že v sázce může být vzájemně sdílená budoucnost. Otevřené mluvení o těchto otázkách může vést k řešení.

Musíte si také pamatovat, že být příliš posedlý budoucností často stojí vztah, protože se nezaměřujete na současnost. Musíte žít dnes stejně jako na zítřek, ne -li více.

Mějte tuto obtížnou konverzaci se svým manželem: kolik se naše cíle pro budoucnost překrývají? Změnili se, protože jsme se vzali? Co můžeme společně udělat, abychom tuto situaci zlepšili?

Minulost

Každý má minulost. Některé minulosti jsou příjemné a některé jsou bolestivé. Někteří lidé jsou otevřené knihy, zatímco jiní jsou záhadní. Když jste ve vztahu, musíte být schopni mluvit o své minulosti.

Může to být o čemkoli. Nepokoušejte se mluvit o celé své minulosti, zejména o nepříjemných zážitcích, v jedné diskusi. To by bylo příliš mnoho na jednu konverzaci.

Mluvte o minulosti po určitou dobu až do bodu, kdy nemáte co sdílet se svým manželem. To je zásadní, protože jste ovlivněni na podvědomé úrovni všem, co ve vaší paměti zanechalo známku.

Možná si to neuvědomíte, ale vaše Minulé zkušenosti mohou ovlivnit váš současný vztah. Váš partner nemusí pochopit, proč byste něco udělali, něco řekli nebo jednali a reagovali určitým způsobem.

Mějte tuto obtížnou konverzaci s vaším manželem: Jaké minulé zkušenosti jsou nevědomě utvářejí způsob, jakým se dnes chováme? Co můžeme společně udělat, abychom tuto situaci zlepšili?