30 ctností křesťanského manželství

30 ctností křesťanského manželství

V tomto článku

 • Přijetí
 • Péče
 • Závazek
 • Soucit
 • Zvážení
 • Spokojenost
 • Spolupráce
 • Důstojnost
 • Povzbuzení
 • Spravedlnost
 • Víra
 • Flexibilita
 • Odpuštění
 • Velkorysost
 • Vděčnost
 • Užitečnost
 • Poctivost
 • Naděje
 • Radost
 • Laskavost
 • Milovat
 • Věrnost
 • Trpělivost
 • Spolehlivost
 • Respekt
 • Odpovědnost
 • Sebekázeň
 • Takt
 • Důvěra
 • Porozumění
 • Ukázat vše

Každý křesťanský pár by měl vědět, že úspěšné křesťanské manželství nebo zdravé křesťanské manželství může pocházet pouze z toho, aby se Ježíše stal středem svého života společně.

Křesťanské ctnosti a Biblické ctnosti manželství že nám dal všechny, jsou mocné nástroje k vytvoření harmonického a dlouhodobého vztahu.

Článek představuje 30 křesťanských učení o manželských hodnotách, které jsou nezbytné pro budování zbožného manželství.

1. Přijetí

Nikdo není dokonalý. Všichni máme své slabosti a nedostatky. Přijměte svého manžela za to, kým skutečně je, a nesnažte se navzájem měnit.

2. Péče

Udělejte si čas na mazlení, mluvení a držení rukou se svým manželem, jako když jste chodili. Řekněte „Miluji tě“: Každý den a dělejte si navzájem pěkné věci, abyste ukázali, že vám záleží.

3. Závazek

Kus Božská manželská rada pro úspěch manželství pro páry je to, že by se měli plně zavázat k manželství a pracovat ruku v ruce při vytváření silnějšího pouta mezi sebou.

4. Soucit

Páry by měly být citlivé na pocity druhých a být připraveny k vzájemnému konzoli a podpoře v době bolesti, problémů a obtíží.

5. Zvážení

Když jste ženatý, už se nerozhodnete jen pro sebe. Biblická pravidla manželství nás učí, že páry by se měly navzájem zvážit a hovořit o každém rozhodnutí, které je třeba učinit.

6. Spokojenost

Další Křesťanské manželství a vztah vztahu uvádí, že v budoucnu můžete snít o lepších věcech, ale měli byste se také naučit být šťastní a spokojeni s tím, co již máte.

7. Spolupráce

Křesťanské vztahy jsou nejsilnější, když manžel a manželka pracují jako tým. Tyto páry spolupracují a ne proti sobě prostřednictvím každé výzvy, které musí čelit.

Sledujte video o křesťanských ctnostech

16. Užitečnost

Věci se stanou mnohem jednodušší, když si páry navzájem pomáhají s jejich úkoly a povinnostmi. V rámci každodenní oddanosti manželské páry by měli být vždy připraveni pomáhat svému manželovi, kdykoli mohou.

17. Poctivost

Páry by měly být schopny mluvit o čemkoli se svými partnery. Být upřímný, jak se cítíte o každé situaci, vám pomůže vyřešit každý problém, kterému musíte čelit.

18. Naděje

Křesťanské manželské páry by měly být navzájem zdrojem naděje a optimismu. To jim pomáhá oba se pohybovat vpřed navzdory pokusům, které mohou přijít.

19. Radost

Udělejte si čas na smích a hraní se svým manželem. Vyvarujte se bydlení na negativních věcech a pokuste se každý okamžik společně udělat do šťastné paměti.

20. Laskavost

Páry by se měly naučit být k sobě milí. Vyvarujte se škodlivých slov, křiku a útočných akcí. Pokud někoho opravdu milujete, nebudete nic dělat, aby je rozrušili nebo aby se cítili méně milovaní.

21. Milovat

I když pár bojů, měli by si připomenout svou lásku k sobě navzájem.

22. Věrnost

Páry by měly být navzájem loajální a nedělat nic pro zničení slibu, který dali před Bohem.

23. Trpělivost

V dobách nedorozumění a nedostatků by se páry neměly nechat překonat hněv a frustrace. Místo toho by měli být mezi sebou trpěliví a soustředit se na řešení problémů společně.

24. Spolehlivost

Páry by se měly na sebe spolehnout v době potřeby. Každý z nich je podpůrný systém druhé osoby a zdroj síly.

25. Respekt

Křesťanský pár by měl vždy zacházet s sebou s úctou ukázat, jak si cení navzájem.

26. Odpovědnost

Muži i ženy v křesťanském manželství mají svou vlastní odpovědnost. A každý z nich by měl dělat svou roli, aby si udržel zdravý vztah.

27. Sebekázeň

Páry by se měly naučit ovládat své touhy. Měli by být schopni odolat pokušení a žít život, který je spravedlivý.

28. Takt

Páry by měly vždy Nezapomeňte spolu mluvit úctou a klidným způsobem. Vyberte si svá slova, i když jste naštvaní, abyste si navzájem neublížili.

29. Důvěra

V křesťanském manželství by se oba měli naučit navzájem důvěřovat a měli by se také snažit být důvěryhodný.

30. Porozumění

A konečně, páry by se měly více rozumět. Měli byste být schopni vyřešit cokoli společně, jakmile si oba posloucháte a navzájem se přijímáte za to, kým skutečně jste.

Tyto ctnosti jsou všechny učení křesťanské víry a prezentují se jako Křesťanské manželství pomáhá párům v nouzi.

Pokud žijete svůj manželský život podle těchto lekcí, budete si moci vybudovat silný, šťastný a trvalý vztah, na který můžete být hrdí.