Cesta před kana-katolický kurz manželství

Cesta před kana-katolický kurz manželství

Opravdu není srovnatelný kurz v celé křesťanství. Kurz římskokatolického předběžného manželství „Pre-Cana“ je obrovský program, který nabízí partnerům podstatnou přípravu na odliv a tok manželského života.

V tomto článku

  • Pozadí pohybu
  • Přístupy k kurzu Thecatholic Pre-Marriage (pre-Cana)
  • Katolické páry pre-Cana
  • Interfaith-Interchurch Páry Pre-Cana
  • Opětovné manželství před cana
  • Pre-Cana online programy
  • Předmět v předkaně
  • Poslední myšlenky

Takže, abyste odpověděli na vaše otázky, „je požadováno před kanalátem“ a „Co jsou před kanaláty“, je zde představena rada, která se má seznámit se všemi svými pochybnostmi a dotazy týkajícími se požadavků Pre Cana.

V níže uvedeném díle se podíváme na to, co může kurz katolického předběžného manželství nabídnout-včetně kurzu před manželstvím online (pre-Cana online)-, abychom skutečně prozkoumali způsoby, jak to ovlivňuje páry.

Pozadí pohybu

S odkazem na římskokatolický katechismus, doklady Vatikán II tvrdí:

"Z důvodu jejich státu a jejich řádu mají (křesťanští manželé) své vlastní zvláštní dary v Božím lidu.„Tato milost vlastní k svátosti manželství má zdokonalit lásku páru a posílit jejich nerozluční jednotu.

Touto milostí „si navzájem pomáhají dosáhnout svatosti v jejich manželském životě a přivítat a vzdělávat své děti“ (CCC, 1641).

Co je tedy Pre Cana a co se stane v Pre Cana?

Vzhledem k tomu, že Pre-Cana je nástroj, kterým římskokatolická církev nabízí lekce angažovaných párů o spiritualitě a zároveň poskytuje partnerům praktické dovednosti v komunikaci, řešení problémů, řešení konfliktů a podobně.

Budování na komunikaci „dávat a vzít“, Pre-Cana pomáhá párům při stanovování jasných a realistických cílů o otázkách, jako je práce, sexualita, rodičovství a náboženský výraz. Jednoduše řečeno, třídy pre-cana nabízí svým účastníkům průhlednou vizi toho, s čím by se pár mohl setkat, když začnou svůj život společně.

Třídy před kana online nebo tváří v tvář, snaží se formovat své účastníky do zralých křesťanských dospělých.

S důrazem na budování a udržování závazků vůči Bohu, Církvi, společnosti, rodině a sousedům chce katolické poradenství před manželstvím, aby jeho „absolventi“ brali vážně požadavky na velké přikázání.

Přístupy k kurzu katolického předběžného manželství (pre-Cana)

Římskokatolická církev je velké tělo překlenující každý kontinent a každá kultura. Pre-Cana je navržena tak, aby ctila tuto vnitřní rozmanitost v římskokatolické církvi, díky které je skutečně katolický, tj. Univerzální.

Přístupy k třídám a požadavkům před kana mají tendenci se lišit mezi katolickými diecézními a farnostmi. Obvykle pro toto katolické předmanželské poradenství vyžadují diecézy, aby účastníci dokončili šestiměsíční sezení, které se vyučuje kněz, jeptiška nebo jáhn.

Je také běžné v pre-cana, aby byla instrukce doplněna „Rubber Meets the Road“ podpora manželského katolického páru.

Během víkendů se koná mnoho zkušeností před kana nebo online třídy Pre-Cana, což umožňuje párům s hektickými plány práce příležitost setkat se a dobít ve venkovním ústupu. V rámci víkendového paradigmatu hnutí nabízí:

Katolické páry pre-Cana

Tento katolický kurz manželství je určen pro páry, kde jsou nevěsta a ženich římskokatolická a nemají předchozí manželství.

Tento kurz před manželstvím také umožňuje párům ženatých v občanské unii, aby se dostaly do souladu s doktrínou církve.

Interfaith-Interchurch Páry Pre-Cana

Římskokatolická církev mnohokrát řeší mezináboženské manželství a před manželstvím drží katolickou třídu.

Kurz katolického předběžného manželství mezinábože a umožňuje sloučení vlivu římského katolicismu a dalších tradic víry mluvit o tom, jak se tato dynamika rozmanitosti rozvine v průběhu manželství.

Doporučeno - Kurz před manželstvím

Opětovné manželství před cana

Nemělo by být žádným překvapením, že druhá a následná sňatky jsou nyní součástí gobelínu římskokatolické pre-Cana.

Pro páry, kde byla nevěsta nebo ženicha nebo obou-dříve vdaná a získala zrušení církevního tribunálu, opětovné manželství před Cana umožňuje novému páru ctít současný vztah a ctít bolest, která přetrvává z dřívější vztah.

Pre-Cana opětovné manželství je katolický kurz před manželstvím, který má také prospěch těm, kteří se snaží znovu oženit v katolické tradici poté, co zažili smrt manžela a jsou vdovy nebo vdovy.

Pre-Cana online programy

Ještě před příchodem papeže Františka kostel vyvinul online programy ve prospěch jednotlivců, kteří dávají přednost tomu, aby obdrželi svou výuku na digitální platformě. Pro páry a farnosti, které jsou geograficky izolované nebo mají omezené zdroje, nabízejí online programy vynikající kompromis.

Online přítomnost pre-Cana je obzvláště výhodná pro vojenské páry, které hledají výhodu učení církve, ale možná nasazeny daleko od prostředí připraveného k nabídnutí verze „cihel a malty“ kurzu.

Pomocí Skype, e-mailu nebo mobilního telefonu, účastníci pre-Cana konverzují s instruktory po dokončení komponent a pracovních listů s digitálním učením se svými partnery.

Tvůrci online nabídek uvádějí: „Tento heuristický proces jim umožňuje zůstat zapojeni do diskutovaného předmětu a pomáhá jim vlastnit znalosti, které jsou předávány.“

Jejich instruktoři poté dokončí odpovědi páru učením církve v klíči s přizpůsobenou odpovědí.

Online kurz také poskytuje svým účastníkům podstatné úspory času. Zatímco kurz specifikuje minimálně 20 hodin online zapojení, většina párů dokončí práci do 6 týdnů.

Po dokončení tohoto katolického kurzu před manželstvím je osvědčení předloženo „absolventům“, aby mohli své diecézi prokázat, že úspěšně splnili potřebné požadavky.

Podívej se na tohle video:

Neexistuje žádný způsob, jak minimalizovat význam hnutí před kanasou římskokatolické církve. Hnutí slaví rozmanitost párů v církvi a zároveň na ně klade robustní očekávání.

Záměrem pre-Cana nebo kurzu katolického před manželstvím není vyděsit páry k ukončení vztahu nebo „dostat se do duchovního“, ale spíše podporovat otevřenou, konzistentní komunikaci. Když je komunikace zavedeným charakteristickým znakem vztahu, ostatní zdravé komponenty mají tendenci spadat do řady.

Gratulujeme k vašemu spojení!