Pokání a odpuštění v manželství

Pokání a odpuštění v manželství

V tomto článku

  • Procvičujte odpuštění ze svého srdce
  • Odpuštění po zradě
  • Proč jsou pokání a odpuštění v manželství důležité?
  • Pokání a odpuštění v manželství nikdy nebude snadné

Manželství v 21. století se může často zdát mnohem odlišné od sňatků kovaných našimi prarodiči a prarodiči na začátku 20. století. Naši předkové měli lepší trpělivost a odpuštění v manželství nebylo tehdy velký problém.

Sňatky se dnes často zdají, aniž by žádná ze stran skutečně nepochopila potřeby nebo osobnost druhého, což může vést k nesprávné komunikaci, neshodám nebo zášť v manželství.

Bohužel, tyto nesprávné komunikace, i když to není významné nebo vážné, mohou začít rozdrtit manželství zevnitř ven a rozkládat základní základ lásky a důvěry z pouhé nepřítomnosti pokání a odpuštění.

Jak odpustit a pustit se zdá být nemožným úkolem. Pokání - Akt upřímně se omlouvá za něčí činy nebo slova, často se zdá jako ztracená forma komunikace. Řecké slovo, kde se pokání používá jako podstatné jméno, je „metanoia“, což znamená „změna mysli.“

Kolikrát říkáte něco svému manželovi, které je laskavé nebo škodlivé? Kolik z té doby jste se skutečně omluvili, nebo jste se právě pokusili postoupit a ignorovat komentáře a jejich dopad do budoucna?

Bohužel se stále více a více párů rozhodlo pro druhé situace, jak je uvedeno výše. Spíše než ponižující se a pokání ignorujeme zranění způsobené našimi činy a našimi slovy a umožňujeme negativním pocitům v důsledku toho v důsledku toho.

Procvičujte odpuštění ze svého srdce

Manžel i manželka se musí pokusit procvičit odpuštění v manželství. To neznamená říci: „Neboj se, co jsi udělal, jsem v pořádku a všichni děláme chyby.“

Jistě, to zní působivě duchovní a skvěle vycházející z našich úst, ale ve skutečnosti jste naprosto pokrytec. Jste naplněni bolestí, hněvem, hořkostí a rozhořčením. Odpuštění a propuštění není rtu.

Odpuštění ve vztahu pochází z vašeho srdce ..

"Už proti tobě nedržím tento přestupek.".“

"To ti to znovu nepřivedu a nedržím to nad hlavou.".“

"Nebudu mluvit o tomto přestupku s ostatními za zády.".“

Navíc odpuštění následuje s akcí.

Odpuštění po zradě

Pokud jde o odpuštění podvádění manžela, je ještě náročnější praktikovat odpuštění v manželství. Než však mluvíme o odpuštění vašeho manžela, jste si někdy mysleli, proč je odpuštění důležité.

Odpuštění v manželství dělá mnohem dobrému tomu, kdo odpouští než ten, kterému musí být odpuštěno.

Určitě není snadné někomu odpustit za podvádění. Ale držení zády vás rozkládá zevnitř a zničí vaše štěstí. To vám více škodí než osoba, která vám udělala špatně.

Když tedy přemýšlíte o tom, jak odpustit podvádějícímu manželovi, přemýšlejte ze svého pohledu. Přemýšlejte o všech možných důvodech, proč byste měli pustit zášť. Odpuštění někomu, koho milujete, je obtížné, ale ne nemožné.

Pokud budete úspěšní v praktikování odpuštění v manželství, můžete zažít božský mír a svobodu od enervových myšlenek. Abychom dále porozuměli důležitosti odpuštění a pokání v manželství, následující jsou některé cenné výňatky z Bible.

Abychom skutečně obnovili víru a důvěru ve sebe ve vašem manželství, musí být pokání přítomno a zcela skutečné. Lukáš 17: 3 uvádí: „Takže se sledujte. Pokud proti vám váš bratr nebo sestra hříchy, pokáhněte je; A pokud budou činit pokání, odpusťte jim.“

James říká, že všichni narazíme v mnoha ohledech (Jakub 3: 2). To znamená, že vy a váš manžel zakopnete ... v mnoha ohledech. Nemůžete být překvapeni, když váš partner hříchy, stačí být odhodlána žít „nebo horší“ část svých slibů a být připraveni odpustit.

Proč jsou pokání a odpuštění v manželství důležité?

Kristus učil, že jsou chvíle, kdy musíme jednoduše odpustit a modlit se za Pána, aby vedl druhého k pokání.

Ježíš řekl v Matoušovi 6: 14-15: „Pokud odpustíte ostatním lidem, když proti vám hřeší, váš nebeský Otec vám také odpustí. Ale pokud neodpustíte ostatním svým hříchům, váš otec neodpustí vašim hříchům.“

Říká také v Marku 11:25: “Když se modlíte, pokud máte něco proti někomu, odpusťte jim, aby vám váš otec v nebi mohl odpustit vaše hříchy.“

Je pravda, že odpuštění může existovat odpuštění bez pokání od druhé osoby (také označované jako bezpodmínečné odpuštění), nestačí to pro úplné usmíření mezi manželi.

Ježíš učí v Lukáši 17: 3-4: “Sledujte sami sebe. Pokud proti vám váš bratr nebo sestra hříchy, pokáhněte je; A pokud budou činit pokání, odpusťte jim. I když proti vám zhřešili sedmkrát denně a sedmkrát se k vám vrátí a řeknu: „Pokání,“ musíte jim odpustit.“

Ježíš zjevně ví, že nebude úplné usmíření, zatímco hřích stojí uprostřed vztahu. To platí zejména o manželovi a manželce.

Pokud mají být skutečně jedním, musí být diskutovány a řešit hříchy. Nemohou být navzájem skryty. Musí existovat otevřenost, poctivost, přiznání, pokání, odpuštění a úplné usmíření.

Všechno méně nedovolí manželství vzkvétat, ale místo toho začne ho pomalu zabíjet nedostatkem míru, viny, odrazování, zášť a hořkosti. Nedovolte, aby tyto věci přebývaly v sobě nebo vašem manželovi.

K přinesení míru, radosti a silného vztahu mezi manželem a manželkou a mezi párem a Bohem je zapotřebí přiznání a skutečné pokání.

Chcete -li získat více poznatků o odpuštění v manželství, sledujte toto video:

  • « Finanční poradenství před manželstvím - stojí to za to?
  • Milujte básně o svatbě a manželství »