Jak ukončit domácí partnerství

Jak ukončit domácí partnerství

Pokud jde o ukončení domácího partnerství, stejně jako by se tento proces lišil od státu ke státu. Všechno řečeno a hotovo, proces pro ukončení partnerství je obvykle podobný procesu ukončení manželství.

Zákony o domácím partnerství

Protože všechny státy neuznávají domácí partnerství, jediné státy, které je mohou ukončit, jsou ty, které je rozpoznávají. To je také důležité, protože úroveň poskytovaných výhod a dostupných se bude lišit. Například některé státy poskytují příležitost adoptovat děti a také mít konkrétní majetková pravidla a práva.

Kalifornie je v současné době tento stát, který nabízí výhody domácích partnerství nejvíce v souladu s těmi, které poskytují manželským manželům.

Příklady státních požadavků při ukončení domácího partnerství:

Kalifornie: Existují dva způsoby, jak ukončit domácí partnerství v Kalifornii. Pokud jsou splněny určité požadavky, může být domácí partnerství ukončeno podáním oznámení o ukončení domácího partnerství s kalifornským ministrem zahraničí. Aby bylo možné kvalifikovat, musí být splněny všechny následující požadavky:

1. Domácí partnerství trvalo méně než 5 let.

2. Žádné děti se narodily před nebo během domácího partnerství.

3. Během domácího partnerství nebyly přijaty žádné děti.

4. Žádná strana není těhotná.

5. Žádná ze stran nemá zájem o nemovitosti.

6. Žádná strana si pronajímá žádnou půdu nebo budovu.

7. S výjimkou automobilových půjček nesmí komunitní závazky překročit 5 000 USD.

8. S výjimkou automobilů musí mít komunitní majetek méně než 33 000 $.

9. S výjimkou automobilů nemá žádná strana samostatná nemovitost v celkové výši více než 33 000 $.

10. Obě strany musí souhlasit s tím, že nechtějí peníze ani podporu od druhého partnera, s výjimkou toho, co je zahrnuto do dohody o vypořádání nemovitostí, která rozděluje majetek a komunitní závazky.

Kromě toho musí jeden z partnerů žít v Kalifornii posledních 6 měsíců.

Pokud některý z těchto požadavků není splněn, musí strany zahájit řízení rozpuštění u vrchního soudu. Kterákoli z následujících tří návrhů lze podávat:

1. Petice za zrušení domácího partnerství;

2. Petice za úsudek o neplatnosti domácího partnerství; nebo

3. Petice za právní oddělení domácího partnerství.

Tato řízení jsou podobná rozvodu a možná budete potřebovat kvalifikovaného rodinného právníka v Kalifornii, který vám pomůže.

Colorado: Aby bylo možné ukončit domácí partnerství v Coloradu, musí alespoň jeden z partnerů podat oznámení o formuláři ukončení u státního úředníka. Colorado vyžaduje, aby alespoň jeden partner ve vztahu musel být před podáním 90 dní rezidentem státu po dobu 90 dnů. Kromě toho musí podávací partner také ukázat alespoň jeden z následujících:

1. Už nejsou ve spáchaném vztahu

2. Již nesdílejí společnou domácnost

3. Jeden z partnerů je zemřelý

4. Jeden nebo oba partnery mají více než jednoho partnera

5. Jeden nebo oba partneři se stali nebo očekávali, že se ožení

Maine: K ukončení domácího vztahu v Maine musel jeden z partnerů pobývat ve státě nejméně šest měsíců před podáním pro ukončení. Alternativou je, že jeden z partnerů může podat ukončení, pokud jedna z příčin ukončení partnerství došlo ve státě, zatímco partner bydlel v Maine:

1. Cizoložství

2. Extrémní krutost

3. Dezerce po dobu 3 po sobě jdoucích let před podáním

4. Hrubé a potvrzené návyky intoxikace z používání likéru nebo drog

5. Kruté a urážlivé zacházení

6. Duševní nemoc vyžadující uvěznění v mentální instituci po dobu nejméně 7 po sobě jdoucích let před podáním

7. Nedbalost o podpoře a péči o druhého partnera