Vynikající vhled z slova bible verše manželství sliby

Vynikající vhled z slova bible verše manželství sliby

V tomto článku

  • 1 Korintským 13
  • 1 John 4: 7-12
  • Kolosané 3: 12-19
  • Mírně 4: 9-12
  • John 15: 9-17

Zatímco mnoho moderních párů se rozhodlo vytvořit si své vlastní svatební sliby pro ni a pro ni v očekávání slavné události, mnoho dalších stále hledá tradiční Biblické svatební sliby v Bibli poskytnout jejich svatebům tradiční charakter založený na víře.

Tyto biblické verše o manželství nebo biblickém manželství nabízejí spojení mezi duchovním a dočasným. Čtěte dále a objevte a zvažte některé z nejlepších dostupných biblických veršů manželství.

Tyto časově vyznamenané biblické verše o manželství nebo svatebních slidách z Bible vás a vašeho partnera inspirují, aby umístil Boha do středu vaší manželské blaženosti.

1 Korintským 13

Možná budu schopen mluvit jazyky mužů a dokonce i andělů, ale pokud nemám lásku, moje řeč není nic jiného než hlučný gong nebo ucpaný zvon. Možná mám dar inspirovaného kázání; Možná mám všechny znalosti a chápu všechna tajemství; Možná budu mít veškerou víru potřebnou k přesunu hor.

Ale pokud nemám lásku, nejsem nic. Mohu rozdávat všechno, co mám, a dokonce se vzdát svého těla, aby ho spálily -ale pokud nemám lásku, tohle mi není dobré.

Láska je trpělivá a laskavá; Není to žárlivé, představené ani hrdé; Láska není špatně vychovaná nebo sobecká nebo podrážděná; Láska nezachovává záznam o zločinech; Láska není spokojená se zlem, ale je spokojená s pravdou. Láska se nikdy nevzdává; a jeho víra, naděje a trpělivost nikdy nezklame. Láska je věčná.

Tyto Slova moudrosti pro manželství Z Bible jsou soustředěny kolem konceptu motivace udržování lásky ve středu všech našich akcí a nelze být vyzváni, aby dělali dobro pouze vlastním zájmem.

Jako jeden z manželských slibů z Bible je tento verš zaměřen na vývoj postav, lásku, trpělivost a udržování čistého srdce.

1 John 4: 7-12

Vážení přátelé, nadále se navzájem milujeme, protože láska pochází od Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Ale kdokoli, kdo nemiluje, nezná Boha za Boha, je láska.

Bůh ukázal, jak moc nás miloval tím, že poslal svého jediného syna do světa, abychom mohli mít věčný život skrz něj. To je skutečná láska. Není to tak, že jsme milovali Boha, ale že nás miloval a poslal svého syna jako oběť, aby odnesl naše hříchy.

Vážení přátelé, protože nás Bůh tolik miloval, určitě bychom se měli navzájem milovat. Nikdo nikdy neviděl Boha. Ale pokud se milujeme, Bůh v nás žije a jeho láska byla skrze nás přivedena k plnému vyjádření.

Jako mnoho jiných Manželské sliby v Bibli Tento verš nás učí, že k nám není nic většího než Boží láska a abychom mohli tuto lásku kvantifikovat.

Kolosané 3: 12-19

Proto, jak si vybrali Boží lidé, svatý a velmi milovaný, oblékněte se soucitem, laskavostí, pokorou, jemností a trpělivostí. Vezměte si navzájem a odpusťte jakékoli stížnosti, které můžete mít proti sobě navzájem.

Odpusťte, když ti Pán odpustil. A přes všechny tyto ctnosti dávat lásku, která je všechny spojuje v dokonalé jednotě. Nechte Kristova mír vládnout ve vašich srdcích, protože jako členové jednoho těla jste byli povoláni k míru. A být vděčný.

Nechť Slovo Krista ve vás bohatě přebývá, když se navzájem učíte a napomenete se vší moudrostí, a když zpíváte žalmy, hymny a duchovní písně s vděčností ve vašich srdcích Bohu.

A ať už děláte cokoli, ať už ve slově nebo skutku, udělejte to všechno ve jménu Pána Ježíše a díky Bohu Otci děkujte skrze něj Boha.

Toto je jeden z Nejlepší biblické verše pro manželství a snaží se vyjmenovat, že manželský život nebude snadný a vyžaduje hodně práce, odhodlání a pozornosti.

Mírně 4: 9-12

Dva jsou lepší než jeden, protože mají dobrý návrat na svou dřinu. Protože pokud padnou, člověk zvedne svého kolega; ale běda na toho, kdo je sám, když padá a nemá další, aby ho zvedl.

Opět, pokud dva lžou spolu, jsou teplé; Ale jak může být člověk teplý sám? A i když člověk může zvítězit proti tomu, kdo je sám, dva mu vydrží.

Tak jako manželské sliby v Bibli Tento verš může být často nepochopen, tento verš se snaží odsoudit tvrdou práci jednoho člověka, ale spíše zdůrazňuje, že každý by měl hledat společnost a ne jednoduše shromáždit větší bohatství pro sebe.

John 15: 9-17

Miloval jsem tě, i když mě Otec miloval. Zůstaňte v mé lásce. Když mě posloucháš, zůstaneš v mé lásce, stejně jako poslouchám svého otce a zůstanu v jeho lásce. Řekl jsem vám to, abyste byli naplněni mou radostí.

Ano, vaše radost přetéká! Přikazuji vám, abyste se navzájem milovali stejným způsobem, jakým tě miluji. A tady je to, jak to měřit-největší láska je ukázána, když lidé položí svůj život pro své přátele.

Jsi moji přátelé, pokud mě posloucháš. Už vám neříkám služebníky, protože mistr se svěřuje jeho služebníkům. Teď jste moji přátelé, protože jsem ti řekl všechno, co mi řekl otec.

Nevybral jsi mě. Vybral jsem tě. Jmenoval jsem vás, abyste šli a vyráběli ovoce, které vydrží, aby vám otec dal vše, co požádáte, pomocí mého jména. Přikazuji vám, abyste se navzájem milovali.

Stejně jako předchozí Svatební sliby v Bibli Toto Písmo také zdůrazňuje hodnotu lásky v našich životech a jak může láska transformovat náš svět.