Výhody odpuštění v manželství dešifrují biblické verše

Výhody odpuštění v manželství dešifrují biblické verše

V tomto článku

  • Odpuštění vloupání do našich srdcí
  • Aplikace Bible
  • John Lewis: Studie od odpuštění
  • Aplikace Bible
  • Na blocích a pokoře
  • Krmení našich ran odpuštění
  • Biblická aplikace
  • Poslední myšlenky

S otevřenými očima, které je hledají, existuje řada biblických veršů na „knihách“, které pomáhají rodinám a jednotlivcům pracovat prostřednictvím kritického procesu přiznání a odpuštění v manželství a jinak jinak jinak, a jinak jinak.

Tyto pasáže inspirovaly generace křesťanů a nekřesťanů, v tomto ohledu procházejí některé z nejvíce ohromných výzev v životě.

Kompilace dopředu nabízí hledačům několik biblických cest pro další průzkum. Všechny biblické verše o odpuštění v manželství, přicházejí s příběhem - užitečnou vinětou -, který umožňuje křesťanům vidět, jak se pasáže mohou vztahovat na každodenní život.

Jak tedy odpustit svému partnerovi nebo procvičit odpuštění svého partnera?

Pokud chcete vědět podrobně o biblických verších o odpuštění svého manžela nebo Písma o odpuštění v manželství, už nehledejte další!

Odpuštění vloupání do našich srdcí

Peter jim řekl: „Pokání a pokřtění každého z vás ve jménu Ježíše Krista, aby byly vaše hříchy odpuštěny; a obdržíte dar Ducha svatého. : Skutky 2:38

Dr. „Smith“ se připojil k rezervám americké armády v 90. letech z touhy citovat: „Usnadněte utrpení, které válka způsobuje.„O deset let později bylo nasazeno do Iráku, jeho povinnosti měly starat se o vojáky ve zdravotnickém stanu, poskytovat dohled a školení osmi bojovým lékařům a navštívit dva tábory zadržovaných, aby ošetřovali válečné zajatce.

Práce byla sedm dní v týdnu, 12 až 15 hodin denně, na západ poblíž hranice Íránu.

V neděli v roce 2003, tehdejší LT. Col měl to, co později nazval jeho „Svatý Humvee okamžik.„Cestování konvojem do vojenské nemocnice v Bagdádu měl Smith nechutný úkol doprovázet a stabilizovat vězně trpící vážnou břišní infekcí.

Celá mise byla pro nemocnou pod Smithovou péčí. Cesta trvala téměř tři dny, když se konvoj setkal s konstantním ohněm ručních zbraní a blízkým setkáním s improvizovanými výbušninami.

Když „Smith“ seděl v zadní části Humvee, který se staral o bezvědomí, střelec se posadil do věže nahoře a hledal pole pro ostřelovače, pomalu se pohybující vozidla.

Pohybující se pro pomalé řidiče, aby se přitáhli na stranu, Smith se obával, že voják, který ho chrání, a zajatci byl tak odkrytý. Smith cítil, jak se jeho tělo a duši naplní.

Zeptal se sám sebe, co si myslí, že se každý voják v tom konvoji ptá: Proč to děláme? Proč to děláme pro někoho, koho považujeme za našeho nepřítele?

Tehdy si vzpomněl, že to byla neděle. Vzpomněl si na to, kdy byl naposledy na mši se svou rodinou. Hymna dne se k němu vrátila. Na tomto místě je jistě přítomnost Pána.

Ústala slova, když slzy padly na jeho únavy. Všechno to začalo dávat smysl.

Aplikace Bible

Bylo by pro učedníky snadné vypnout to. Aby si sbalili své tašky, odložte své vzpomínky, poklepejte na záda a hlavu domů.

Vydejte se domů a vezměte si své zkušenosti s vzkříšením, zpět s nimi na tiché svahy kolem Nazaretu. Bylo by pro učedníky tak snadné se obrátit k sobě a udržovat své setkání a příběhy pro sebe.

Koneckonců ho zacházelo tolik mimo horní místnost, kde se před několika měsíci shromáždili na večeři. Dokonce ani někteří, kteří sdíleli chléb a víno s Ježíšem, nebyli k němu tak laskaví, když se okraje rozmnožily.

Mohli odejít. Uchovával si evangelium pro sebe, kuloval se a vytvořil nějakou klášterní komunitu - malou utopii - s omezeným kontaktem s pohany, ostatními, světem.

Ale když se v neděli dívali z oken svého bezpečného domu, na muži a ženy v jejich tekoucích rouchoch, v jejich blátivých domech, ve hře na děti, vysoké a majestátní palem v Jeruzalémě.

Když se na některé podívali dolů, možná zavolali nepřátele, ty, které mohly být pro Ježíše ošklivé, když poslouchali jazyky, které na festivalu vyplňují ulice. Uvědomili si, že Bůh také miluje.

Byl to Humvee okamžik. Boží okamžik. Ohnivý impuls letnic naléhal na ně, aby šli ven. Dělejte spravedlnost, milujte milosrdenství, chůze pokorně s Bohem.

A to je to, co udělali. Dole do ulic. Dále na pustá místa, místa, místa, místa, kde se nemoc a nenávist drží.

Vyšli ven - ve všech směrech - kázání, výuku, otevírání nemocnic, přinášejí vodu, modelování odpuštění, budování kostelů, posilují rodinné vazby, pěstování rodinného kruhu.

Jsme příjemci moci a vášně letnic!

Letnice nás naléhá na to, abychom se podívali za pohodlí a podívali se za obyčejné. To nás nutí slyšet nové hlasy, vidět nové možnosti, mluvit novým jazykem, pamatovat si, že v Božím světě, způsob, jakým jsou věci dnes, nemusí být nutně způsob, jakým mají být navždy a navždy a věčně.

Právě když si myslíme, že máme učednictví, všechny přišli, Letnice se vloupá do našich životů, narušuje náš mír a připomíná nám, že by mělo být něco trochu nebezpečného-malého riskantního-trochu znepokojujícího o křesťanském poselství.

Rychlost směrem k Bagdádu se napěchovala do zadní části humvee, LT. Col. Smith vycítil přítomnost Boha, když se díval skrz husté, neprůstřelné okno na Iráčany v jejich tekoucích rouchoch, jejich bahenních domech, děti ve hře, vysoké a majestátní palmy.

Cítil Boží přítomnost, když se podíval dolů na Sunni, který zachránil pár dní předtím. A pohrdal teprve před pěti minutami. "Bůh také miluje," řekl si dobrý doktor, když voda pokračovala v padajícím z tváří. Bůh také miluje. A já také…

John Lewis: Studie od odpuštění

Otec jim odpustí, protože nevědí, co dělají. : Lukáš 23:24

John Lewis byl mladý muž, když se rozhodl připojit k přední hraně hnutí za občanská práva na začátku šedesátých let.

Lewis, oddaný křesťan a navrhovatel nenásilného odporu, odmítl odvetu proti těm, kteří ho slovně a fyzicky zneužívali na autobusových stanicích Greyhound a Nashville obědy.

Když se zeptal, jak dokáže vydržet údery a nenávistné projevy, aniž by udeřil nebo nenáviděl zpět, Lewis důsledně odpověděl: „Snažil jsem se vzpomenout si, že moje utlačovatelé byli kdysi kojenci.„Innocent, nový, ještě není unavený světem.

Aplikace Bible

Ježíš s zločinci na obou stranách a řadou antagonistů pro odtržení, Ježíš je obklopen hlubokou ošklivostí a hněvem. Svět očekává, že Ježíš odvetu s přísnými slovy a působivou mocí.

Oko pro oko. Místo toho se Ježíš modlí za své protivníky, miluje je až do svého posledního dechu, přičemž se zavázal k míru a odpuštění s sebou k hrobce.

Někteří se smějí. Někteří se posmívali. Někteří si uvědomují, že Ježíš modeluje lepší způsob, jak žít a vyjednávat konflikt. Přátelé, nemáme žádnou moc ovládat, co lidé říkají a dělají. Máme však úplnou kontrolu nad tím, jak reagujeme na dobré, špatné a ošklivé.

Vyberte odpuštění. Vyberte si mír. Vyberte si život. Každý člověk, kterého rychle vyjmenujeme mezi našim užším výběrem nepřátel, nese bolest, kterou nevidíme. Vidět toho člověka jako malé dítě ... nevinné, nové, milované Bohem.

Stále vás zajímá, jak odpustit svému manželovi nebo jak odpustit v manželství?

Manželství a odpuštění jsou dva spojené koncepty. Žádné manželství nemůže prosperovat bez základního kamene odpuštění. Takže, odkazujte na odpuštění v manželství Bible verše a praxe odpusťte svému manželovi v horší!

Na blocích a pokoře

Úvahy o Matthew 18

V jeho knize. Lee: Poslední roky, Charles Bracelen Flood uvádí, že po občanské válce Robert E. Lee navštívil dámu Kentucky, která ho vzala ke zbytkům velkého starého stromu před jejím domem. Tam hořce plakala, že jeho končetiny a kufr byly zničeny federálním dělostřeleckým ohněm.

"Podívej, co Yankees udělal mému stromu," řekla žena zoufale, když se otočila k Leeovi za slovo odsoudit na sever nebo alespoň sympatizovat s její ztrátou.

Po krátkém tichu Lee, skenování stromu a zdecimovanou krajinu kolem něj, řekl: „Snižte to, má drahá paní, odřízněte to a zapomeňte na to.“

Pravděpodobně ne to, co doufala, že se od generála slyší v Kentucky odpoledne.

Ale Lee, válkou, opotřeboval a byl připraven vrátit se do Virginie, neměl zajímavé zachování čtyř let nákladného hněvu. Lee v ženy poznal, co bychom měli všichni rozpoznat uprostřed našich vlastních rozzlobených kouzel.

Naše neschopnost zpracovat špatné věci a rozšířit odpuštění toho, kdo nás urazí.

Řekl jiným způsobem, pokud si přejete pohnout kupředu, být ochotni se pohnout ... z neshody, desetiletí dlouhého sporu, nepříjemných rodinných shromáždění, zástupní telefonní hovory, pohledy, drby, řezací e -maily, otevřené tajemství Aktualizace stavu na Facebooku.

Totální války. Ježíš trochu dále podél cesty učednictví nabízí třídě nějaké pragmatické rady o řešení konfliktu. To předpokládá, že 12 a podpůrné obsazení měly na cestě nějaké kartáče s konfliktem. To byl nepochybně případ.

Matthew hlásí, že mezi učedníky vzniká spor o tom, kdo je mezi nimi největší. Zatímco Matthew nám nenabízí mnoho podrobností o specifikách argumentu, dokážeme si představit, jak se odvíjí, že se v našich životech vyvíjí stranou podobných sporů.

Jockey pro pozici.

Mysl pevně na potenciální kořisti hodnosti a privilegií. Čím blíže Ježíši, předpokládají, čím větší košík dobrot. Takže se hašteří, body prstů, cvičení ega, jeden.

Možná tlak a strčení po cestě. Goodwill a společnost se vytvořily prostřednictvím sdílené zkušenosti s Ježíšem Frayem. Forma kliknutí, Whispers Sdílené, možná staré rány také.

Ježíš mluví: (15. verš) Pokud proti vám jiný člen hříchů církve, jděte a poukazujte na chybu, když jste dva sami. Pokud vám člen poslouchá, znovu jste to znovu. Ale pokud vás neposloucháte, vezměte si jeden nebo dva další s sebou.

Pokud pachatel stále nebude poslouchat, přinést další, přinést kostel, pokud musíte ... a pokud, a pouze pokud. Pokud to všechno selže, pak odstoupte od vztahu. Zacházejte s tímto jako pohan - sběratel daní.

Ať už se vážíte na Zemi, bude vázáno v nebi a cokoli se na Zemi uvolníte v nebi.

Je to přímé. Ježíš informuje lidi jako Peter a John - ti, kteří hledají status, že kultivace usmíření je mnohem kritičtější, než mít u stolu prominentní křeslo.

Sladění se sousedem, praktikující odpuštění, umožňuje naši práci společně, osvobozuje nás od korozivní viny a hněvu a oznamuje světu, že bereme vztah vážně.

Přátelé, to je tvrdá práce. Je to ponižující a občas vyčerpávající stát před těmi, kteří nás hluboko rozřezali - zapálit plamen opětovného připojení. Znamená to rizika, oběť, důvěru, potenciál, že ten, který jsme připraveni obnovit, nemá zájem o obnovení.

Ale přemýšlejte o těch dobách, kdy jste byli příjemcem odpuštění. Jaké to bylo, když někdo oznámil: „Ublížil jsi mi, ale odpusť ti." Pokračujme. Pojďme se posunout kupředu.

Zdá se, že Ježíš také naznačuje, že odpuštění je společenská odpovědnost, a to nejen jednotlivce, což znamená, že když se dozvíme o odcizení v komunitě.

Když si uvědomíme, že rodiny nebo přátelství jsou potrhany nespravedlností nebo nečinností, jsme na háku, abychom něco udělali. Poslouchejte, radujte, modlete se, spojte večírky v konverzaci v Ježíšově jménu.

9. dubna 1965, Robert E. Lee podepsal dokument o kapitulaci na ceremoniálu konaném v Appomattox Courthouse ve Virginii. Jeho domov, Arlington, byl přeměněn na národní hřbitov, takže Lee přemístil svou rodinu do Lexingtonu ve Virginii.

Farmář po dobu několika týdnů, starý voják byl povolán do služby správní rada Washington College v Lexingtonu. Washington byl ve finančních troskách.

Zápis se během války prudce snížil. Fyzikální rostlina kampusu podlehla půl desetinud odložené údržby. Přesto si představenstvo ve Washingtonu bylo přesvědčeno, že Leeovo vedení by posílilo instituci v klenotu na jihu.

Lee se podíval na své působení jako prezidenta jako příležitost, aby se Washington College stala laboratoří pro odpuštění - model usmíření - pro zjizvenou zemi. Okamžitě Lee najal studenty ze severu, aby doplnil studentské tělo „All Southern“ na kampusu.

Lee si dobře uvědomoval, že mnoho studentů ve Washingtonu bylo bývalými vojáky Konfederace, povzbuzoval své mladé obvinění, aby se znovu přihlásili k americkému občanství a znovu se připojili k Unie jako partnery místo antagonistů.

Lee také naplnil učební osnovy na vysoké škole dialogovými shromážděními navrženými tak, aby přiměli mladé dospělé zájem o mluvení o bolesti národa a o tom, jak by se to mohlo nejlépe vynořit ze sazí války.

V rámci své procházky směrem k uzdravení se Lee pracoval na odpočinku. Požádal o občanství ve Spojených státech. Zasadil stromy a prodával většinu svých aktiv a Lee upisoval stipendia, aby děti válečných vdov, stejně jako ty v Kentucky, mohly přijít a studovat.

Přijďte a rozvíjejte nástroje potřebné k obnově národa.

Pokud se chcete pohnout kupředu, buďte ochotni jít dál ... z neshody, desetiletí dlouhého sporu, nepříjemných rodinných shromáždění, crus telefonní hovory, pohledy, drby mlýn, řezací e-maily, aktualizace otevřeného tajného stavu aktualizace Facebook.

Totální války. Odpuštění patří mezi naše největší poklady. Zasadit to velkoryse. Přijměte to také ... ve jménu Ježíše.

Krmení našich ran odpuštění

Určitě nesl naše nemoci a nesl naše nemoci; Přesto jsme ho zaútočili, udeřil Bohem a postihl. Byl však zraněn kvůli našim přestupkům, rozdrcený pro naše nepravosti; na něm byl trest, který nás učinil celým, a podle jeho modřin jsme uzdraveni. : Isaiah 53:14

George byl pacient v místní nemocnici, a když nehnal, byl vážně nemocný. Sociální pracovník se představil svému pacientovi a pak se zeptal, zda George chce nějakou společnost. George přikývl, takže sociální pracovník přitáhl židli na Georgeovu postel na chat.

Ukazuje se, že George nebyl nikdy předtím hospitalizován, takže celý zážitek pro něj vyhrožoval.

Mluvil o svém bývalém snoubenci. Byl to „hrozný vztah“, prohlásil George. Nic o tom nebylo dobré-„Nikdy nechtěla děti; Byla sobecká a kontrola; Vyvolala svatbu dva měsíce před datem.„Její odchod a jeho osamělost zaručila George.

Řekl, že nenáviděl všechno o svém bývalém snoubenci a o všem, co mu udělala. Tady je smutná věc - to vše se rozvinulo dvě a půl desetiletí před Georgeovou hospitalizací. A bývalý snoubenec?

V roce 1990 se přestěhovala do běžců, vdala se a měla dospělé děti. Ale George to stále nemohl nechat jít. Nemohl se pohybovat se životem ... dokud se sociální pracovník nevstoupil a nemluvil s ním o konfliktu a jeho roli v osamělosti.

Karen a Frank byli rodiči Cynthie, mladá žena, která zemřela v tragickém autě na cestě domů z vysoké školy. Ten den bylo počasí hrozné - obrovské bouřky - a řidič automobilu, ve kterém byla Cynthia cestujícím, ztratil kontrolu nad vozidlem a zabil do traktorového přívěsu.

Po prozkoumání místa havárie a rozhovoru s desítkami svědků se státní tečka rozhodla, že na havárii nikdo nebyl na vině. Ale Karen a Frank - v jejich zármutku a naprosté osamělosti - cílenou Cynthiin přítel - řidič - jako odpovědnou stranu. Nepřítel…

Prostřednictvím sledu nákladných, ale neúspěšných soudních sporů, které se rozprostírají po dobu 12 let, přinutili Cynthinu přítele k bankrotu. Bankrupt však nezjistil Karen a Frankovu osamělost.

Léčení začalo, když Cynthiina přítelkyně, jak zbitá, jak byla, přijala Karen a Frank pro odpuštění za jejich ošklivé chování.

A pak tam byl Stacey. Rozvedená matka tří, obávala se den, kdy se její poslední dítě přesunulo na vysokou školu. Po celá léta nalila to nejlepší ze sebe do zdraví, štěstí a budoucnosti svých dětí.

Ve fyzické nepřítomnosti vztahů, které jí poskytly smysl života, Stacey stáhl na alkohol a Facebook. Když se Staceyovy děti vrátily domů na návštěvy, zjistili, že jejich matka je naštvaná a pomstychtivá.

V důležitém okamžiku hořkosti se Stacey na své nejmladší dceři vynořila: Styď se. Hanba za to, že jste mě nechal sám. Udělal jsem pro tebe všechno a právě jsi ode mě odešel.

Když se Staceyho deprese a hněv ještě zakořeněnější, její děti si uvědomily, že je nejbezpečnější vytvořit nějaký prostor mezi nimi a mámou. Uprostřed prostoru si Stacey uvědomila, že vytvořila na prvním místě vzdálenost od svých dětí.

Většina z nás nemusí vypadat příliš daleko, aby našla někoho, koho nemůžeme vydržet, někoho, koho revitujeme a nenávidíme, nebo dokonce někoho, koho jsme právě oddělili v životě. Nemusíme chodit do Íránu, Severní Koreje, Afghánistánu ani na jiné místo na světě, abychom našli ty, které chceme znevažovat, odsoudit a vinu za každé špatné v našich životech.

Naši „nepřátelé“ jsou v našich čtvrtích, žijí na našich ulicích, jsou v našich rodných městech a jsou dokonce členy našich vlastních rodin. nenávist, pomsta, nenávist a podobně proříznuto všemi hranicemi a někdy jsou tragicky zakořeněny v naší osamělosti.

Biblická aplikace

Je to nejstarší zákon na světě. Oko pro oko, rána na ránu, zub na zub a život na život. Zákon „tit pro tat."Je to jednoduché a jednoduché-to, co pro mě děláš, dělám ti.

Pokud osoba způsobila zranění jinému, bude na ně způsobeno skutečné nebo vnímané než ekvivalentní zranění. Když zákon „Tit for Tat“ vstoupí do vyprávění našich vztahů, nakonec se zabijeme.

Jak často je naše osamělost doutnající, jaderný spad našich nevyřešených konfliktů?

Častěji, než si dokážete představit!

Pokud to myslíte vážně při řešení osamělosti vytvořené konfliktem, začněte tím, že se podíváte do zrcadla.

Nechte moje slova, činy nebo nečinnost přispěly k osamělosti, se kterou se dnes setkávám? Je moje hrdá snaha „mít pravdu za všech okolností“ moje potřeba být ve vztahu s ostatními členy lidské rodiny?

Jsou ti na druhé straně distanční jeskyně, kteří se pokoušejí dostat ke mně v lásce a naděje na obnovení?

Někdy je to tak jednoduché jako pustit, přátelé. Pustit se rozhořčení je velkým krokem v tom, že v souvislosti s tím umožňuje. Když jsme ochotni praktikovat odpuštění, některé z nejvíce řezacích forem osamělosti ztratí nad námi svou moc.

Poslední myšlenky

Odpuštění je v životě nezbytné. Bible je opravdovým pokladem příběhů a lekcí odpuštění. Pečlivě si prohlédněte biblické verše o manželství a odpuštění a některé z těchto pozoruhodných příběhů aplikujte na váš život.

Všechno nejlepší, co slyšíte a přihlásíte, co říká Bible o odpuštění v manželství!

Podívej se na tohle video:

  • « Proč každý pár musí před svatbou projít předmanželským poradenstvím?
  • 8 klíčových lekcí, které se můžete poučit z předmanželského poradenství k posílení vašeho vztahu »