6 Cvičení terapie párům pro lepší komunikaci

6 Cvičení terapie párům pro lepší komunikaci

V tomto článku

  • Aktivní poslouchání
  • Stanovení cílů
  • Hraní rolí a kompromitující jazyk
  • Průzkumy osobnosti
  • Řešení sporů
  • Neverbální výměny
  • Manželské poradenství Komunikační cvičení s sebou

Když manželství bojuje, je vždy důležité zapojit se do poradenských cvičení, která páru pomáhají pracovat nejdrsnějšími problémy.

Od nevěry k nepoctivosti mohou být vztahy vážně narušeny neúčinnou komunikací, neuspokojenými potřebami a četnými požadavky, které táhnou rodinu. Cvičení terapie párům pro komunikaci může zlepšit manželství a pomoci párům vytvořit naplňující vztah.

Co je tedy páry terapie v psychologii?

Terapie páry využívá nástroje a cvičení, která se zaměřují na řešení problémů ve vztahu, který zahrnuje individuální nebo párové konflikty, problémy s chováním, mezilidské výzvy a nesprávně nasměrované hněv a emoce.

Cvičení s manželským poradenstvím, která navrhujeme níže, mohou pomoci, pokud jste ochotni se na sebe podívat upřímně v zrcadle a zavázat se k trvalé změně jménem vás a vašeho partnera.

Nepřecházejte po trase trávníků a studených válek.

Čas a láska, kterou jste investovali do vztahu, by neměly být hozeny na obrubník bez pokusu o obnovení.

1. Aktivní poslouchání

Aktivní poslech je nedílnou součástí cvičení pro komunikaci s terapií páry.

Aktivní poslech je proces, kterým se partneři učí ctít slova sdílená jejich blízkými a reagovat způsobem, který hlasy potvrzují a důvěra.

Používání jazyka prvního jako „I Feel“, partner je schopen sdělit obavy, radosti a boje, aniž by druhý ponižoval druhou s nevhodnými, nadřazenými obviněními a narážkami.

Partner na druhém konci komunikace potvrzuje výměnu odpovědí: „Slyším, jak říkáte.„Taková komunikační cvičení pro páry umožňují partnerům udržovat spojení při práci s některými obtížnějšími problémy v manželské unii.

Na základě zvukového vědeckého výzkumu a robustního testování v terénu umožňuje aktivní poslech slyšet a prozkoumat různé přístupy.

2. Stanovení cílů

Cvičení terapie párům pro komunikaci kategorizují stanovení cílů jako hlavní pivot při vytváření trvalého štěstí v manželství.

Páry, které jsou schopny mluvit, ale jen málo doprovázet prostřednictvím svých výměn by měly zvážit stanovení cílů.

Stanovení cílů je postup, kterým partneři stanovili - předem - jejich naděje na konverzaci.

Cíle mohou zahrnovat věci jako vyjádření obav, plány do budoucna a myšlenky na další zásahy.

Pokud pár není schopen zůstat v průběhu konverzace, cíle umožňují přesun zpět k těm věcem, které jsou životně důležité pro zdravější pouto.

Jako klíčová součást cvičení pro terapii párů pro komunikaci je stanovení cílů velmi bystrým komunikačním nástrojem, protože stanoví písemný záznam o nejvnitřnějších touhách každého partnera.

3. Hraní rolí a kompromitující jazyk

Otevřenost kompromisního jazyka je nezbytná pro pokračující zdraví a vitalitu vazby. Naučit se přijímat kompromisní jazyk je nedílnou součástí párových komunikačních cvičení.

Jednotranné požadavky a rozhodnutí prohloubí manželský úzkost a vytvoří mezi partnery nechutnou válku s trávníkem.

Nalezení „neutrální“ strany, která zprostředkovává mezi partnery, může také pomoci zlepšit komunikaci. Třetí osoba může usnadnit hraní rolí, která otevírá komunikační linky. Hraní rolí pomáhá párům zvážit výsledky založené na vnímaném seznamu problémů.

Obvykle facilitátor působí jako stand-in pro jednoho z partnerů, aby se druhý mohl dozvědět o typu výměn, které přinášejí důvěru a snadnou výměnu.

4. Průzkumy osobnosti

Cvičení terapie párům pro komunikaci silně spoléhají na průzkumy osobnosti jako cenný nástroj při budování vztahů.

Průzkumy osobnosti, jako je průzkum Myers-Briggs a podobně, poskytují partnerům obrovský vhled o jejich způsobu přístupu a života na světě.

Po sdílení výsledků průzkumu osobnosti se svými partnery mohou jednotlivci získat hlubší uznání toho, jak se jejich kamarád zabývá konfliktem, vzdáleností, únavou, sociálními situacemi a podobně.

Upozornění na průzkumy osobnosti.

Je velmi důležité, aby byl průzkum interpretován psychologickým odborníkem. Skvělý průzkum bez klinické zpětné vazby je bezcenný průzkum.

5. Řešení sporů

Pro rozvoj pozitivního vztahu, cvičení pro terapii páry pro komunikaci zahrnují řešení sporu jako hlavní krok.

Řešení sporu je obrovským přechodným opatřením, když se manželské potíže stanou neudržitelné, když partneři pracují s mediátorem, aby se vypořádali s některými problémy spojenými s úzkostí a hněvem.

Mezi problémy, které jsou často považovány za usnesení.

Řešení sporu se často provádí v přítomnosti právníků stran. V mnoha soudcích je podle zákona nařízeno řešení sporů.

6. Neverbální výměny

Někdy páry nemají jazyk a jazykové dovednosti, aby se zdravě konverzovaly o partnerství a problémech.

Pokud verbální komunikace již není bezpečná ani účinná, může být velmi důležité, aby se pár zapojil do efektivní a bezpečné neverbální komunikace.

Cvičení terapie párům pro seznam komunikace, ručně psané poznámky a podobně, aby umožnili partnerům vyjádřit informace a zároveň ctít fyzický prostor.

Jsou -li neverbální burzy upřednostňovány bojovými páry, je velmi důležité přezkoumat potenciální komunikaci před jejich odesláním, aby se zajistila, že výměna je zdravá a konstruktivní.

Pár poradenských cvičení a cvičení vztahů pro komunikaci párů, pokud partneři si udělají čas na prozkoumání různých nabídek.

Kromě komunikačních cvičení vztahu by bylo také užitečné absolvovat důvěryhodný online manželský kurz, který vám pomůže znovu vybudovat zdravé manželství, krok za krokem pomocí manželských komunikačních cvičení a užitečných tipů.

Manželské poradenství Komunikační cvičení s sebou

Komunikace párů může znovu vzkvétat, pokud se nástroje v párových terapeutických cvičeních pro komunikaci používají k posílení zdravé komunikace, rozvoji důvěry a pozitivní atmosféry v manželství.

Pokud hledáte komunikační cvičení pro manželské páry, než se chystáte na komunikační terapii pro páry, bylo by dobré prohlédnout si tato vynikající cvičení, které by pomohly párům lépe komunikovat.

Pokud si nejste jisti, kde se obrátit na pomoc při komunikační terapii nebo komunikační cvičení párů, neváhejte a získejte podporu důvěryhodných přátel, ministrů a certifikovaných profesionálů, aby vám pomohli překonat problémy s vztahem.

Komunikační poradenství pro páry je nejužitečnějším nástrojem pro zlepšení komunikace vztahu. Tato komunikační cvičení pro terapie páry však pomohou pouze tehdy, pokud jste ochotni porozumět pohledu svého partnera, a zároveň si uvědomit váš tón a výběr slov.